Wijziging van het Vlaamse registratierecht vanaf 2022!

25 november 2021


HERVORMING REGISTRATIERECHTEN

Als het gaat om je enige en eigen woning, dan betaal je vanaf 1 januari 2022 nog maar 3% registratierechten in plaats van 6%op de prijs van je nieuwe woning.

Betekent dit dat je de aankoop van een eigen woning best nog enkele maanden uitstelt? Zeker niet, want de aktedatum geldt als ijkpunt. Als je dus dit jaar het compromis tekent maar de akte pas volgend jaar wordt verleden, dan kan je genieten van de verlaagde registratierechten van 3%.

Als het gaat om een tweede woning, betaal je vanaf januari 2022 het verhoogd tarief van 12% in plaats van de huidige 10%. Hier geldt de compromisdatum als ijkpunt. Dus als het compromis dit jaar getekend wordt, kan je ook volgend jaar nog genieten van het tarief van 10%.

De vermindering van registratierechten wordt ook doorgetrokken naar het geldend tarief bij aankoop van de enige woning die tot hoofdverblijfplaats zal dienen, wanneer deze ingrijpend en energetische wordt gerenoveerd (van 5% naar 1%).

Meer uitleg over ingrijpend en energetisch renoveren is te vinden op de website www.energiesparen.be

Wil je een tweede woning aankopen (gewone aankoop, ingrijpende energetische renovatie) en toch van het verlaagd tarief genieten? Dat kan als je je huidige woning binnen de termijn van 2 jaar verkoopt. Deze termijn werd opgetrokken van 1 jaar naar 2 jaar.

Vanaf 1 januari 2024 kan je eerder betaalde registratierechten niet meer recupereren. Dit systeem, beter gekend als ‘meeneembaarheid’verdwijnt. Als koper kun je gedurende de overgangsperiode vanaf begin januari 2022 tot eind december 2023 kiezen om de meeneembaarheid nog toe te passen maar dan aan de oude tarieven van 5 of 6%. Indien je kiest om de verminderde tarieven te hanteren, is er geen combinatie met meeneembaarheid mogelijk.

Bij de aankoop van een enige en eigen woning tegen een prijs van maximum 200.000 euro is er op vandaag een bijkomende korting op de registratierechten, namelijk 5.600 euro. In de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde) en de gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel bedraagt deze grens 220.000 euro. Na 1 januari 2022 blijft deze korting bestaan maar de bedragen wijzigen. De bovengrens wordt opgetrokken tot 220.000 euro (in de kernsteden en gemeenten van de Vlaamse rond Brussel tot 240.000 euro). Het bedrag van de korting bij aankoop aan 3% bedraagt 2.800 euro en bij aankoop aan 1% bedraagt de korting 960 euro.

Op nieuwbouw betaal je geen registratierechten, die worden betaald door het 21% BTW tarief op de constructiewaarde.

Maak op voorhand een simulatie om je kosten te kennen. Wij helpen je hier graag mee!

(Dit alles onder voorbehoud van officiële bevestiging van de voorgenomen wetswijziging).