De evolutie in onze manier van wonen

VERSCHUIVINGEN IN DE WOONMARKT:

Investeringen:

De “Blijf in u kot” uitspraak deed ons noodgedwongen meer tijd thuis doorbrengen waardoor we ons gingen storen aan de mogelijke gebreken aan onze woning. Dit straalt door tot de bouw – en renovatiesector want we investeren opnieuw in onze woning!

Het vele telewerken, maar ook thuisonderwijs zorgde ervoor dat we de indeling van onze woning gingen herzien. We creëerden een extra werkplek of herwaardeerden onze bestaande bureauruimte. Vooral het verlangen naar een tuin of terras werd met de dag groter!

Andere manier van leven:

Ondanks het feit dat we snakken naar meer ademruimte, zullen de woonoppervlakten toch kleiner worden, maar we gaan die ruimtes evenwel efficiënter benutten! Dit is een rechtstreeks gevolg van de vastgoedprijzen, maar ook van veranderende samenlevingsvormen. Alternatieve woonvormen zoals kangoeroewonen en co-living zijn erg in trek bij de jongere generaties.

Strengere energienormen:

Energieverslindende gebouwen zullen lijden onder waardeverminderingen. Het energieprestatiecertificaat (EPC) speelt hier een voorname rol in. Investeren en renoveren in de energie – efficiëntie van je woning wordt een absolute must! De mogelijkheden om innovatief te (ver)bouwen zijn legio. Zo kennen we het gebruik van een nieuw soort beton waarbij het gebouw spontaan koelt en daardoor duurzamer is dan airconditioning. Ook op gebied van beglazing waarbij glas, dat zo dun is als enkele beglazing, even sterk isoleert als driedubbelglas.

Smart home:

Domotica is het nieuwe normaal. We bedienen ons huis met een smartphone of tablet, dit niet alleen op gebied van verminderd energieverbruik, maar ook qua veiligheid. Denk maar aan de slimme rookmelders of een noodknop in de slaapkamer.

Deze woon evoluties zullen ook in de vastgoedsector voor verschuivingen zorgen. Wie belegt in vastgoed, neem dit best mee bij zijn investerings- of renovatieplannen, want meer dan ooit zal dit bepalend worden in de rendabiliteit van je woning bij her tekoopstelling!

Bron: Plus magazine