De spelregels bij het uitbrengen van een bod:

HET ABC BIJ EEN AANKOOP:

“Dat is het!” Een coup de foudre bij het zien van de woning van je dromen! Je wil deze unieke kans niet uit handen geven én je besluit om een bod uit te brengen… Je doet dit schriftelijk met daarin minstens volgende informatie: je naam, adres van het pand, de geboden prijs, de geldigheidsduur van het bod, de eventuele opmerkingen en opschortende voorwaarden, ondertekend mét datum.

Een opschortende voorwaarde laten opnemen in je bod is een verstandige zet! Dit leidt ertoe dat een bod als ‘onbestaand’ wordt beschouwd als er aan de voorwaarde niet wordt voldaan. Bevat het bod geen enkele opschortende voorwaarde, dan kun je het niet meer herroepen.

Tip van de makelaar: voeg op zijn minst één opschortende voorwaarde aan het bod toe voor het geval je geen hypothecaire lening krijgt. Die clausule duidt aan dat je beslissing pas definitief wordt als je bij de bank een lening kan afsluiten. Stel, de bank weigert, dan vervalt het bod; m.a.w. ben je als koper beschermd. Heb je deze voorwaarde niet opgenomen, dan kan de verkoper alsnog een schadevergoeding eisen.

De geldigheid van een bod beperk je best in tijd door er een termijn op te kleven. Doe je dit niet, dan blijft je bod onbeperkt geldig. Zolang de verkoper je bod niet aanvaardt en dus niet tegengetekend heeft, kun je het herroepen. Eénmaal aanvaard én tegengetekend, kun je niet meer van mening veranderen, het bod wordt als definitief aanvaard! Tenzij beide partijen akkoord gaan om het te vernietigen.

Maar wist je dat je, ook vooraleer je een bod uitbrengt, gedurende een bepaalde termijn aan de verkoper een ‘aankoopoptie’ kan vragen?! Een optie is een veelgebruikte term waarbij de verkoper zich tijdens de vermelde termijn verbindt om het pand niet te verkopen. De verkoper is dus gebonden, terwijl de koper zich pas verbindt wanneer hij de optie licht. Daardoor verklaart hij zich akkoord met de prijs van de woning, met de voorwaarden vermeld in de aankoopakte enzovoort.

Tip van de makelaar: Let goed op de voorwaarden die de optie vermeldt, want zodra die optie wordt gelicht, is de verkoop definitief. In tegenstelling tot het bod – en de opschortende voorwaarden – verplicht de aankoopoptie je niet het pand te kopen. Zolang je de optie niet licht, ben je tot niets verbonden en heb je geen enkele aankoopverplichting! Maar zodra de termijn, vermeld in de optie verstreken is, staat het de verkoper vrij het goed aan iemand anders te verkopen.

Wens je een bod uit te brengen of een aankoopoptieaan te gaan? Doe een beroep op een vastgoedmakelaar! Hij beschikt over de basisdocumenten, begeleidt je waar nodig én is perfect geplaatst om het juiste advies uit te brengen, want eenmaal een bod uitgebracht, is er geen weg meer terug!