HET HUURDOSSIER: ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE GAAT VERHUREN...

DEEL I: HOE WORDT DE HUURPRIJS BEPAALD?

Alles valt of staat met een huurwoning die voldoet aan de huidige normen inzake kwaliteit - & veiligheid, omschreven in de Vlaamse Wooncode. Ook speelt naast de grootte de energiezuinigheid een steeds grotere rol.

De ligging is de belangrijkste factor in de prijsbepaling. Een correcte huurprijs is gebaseerd op de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de omgeving. Maar ook de prijzen van andere huurwoningen in de regio, het gemiddeld inkomen en het aantal hoogopgeleiden van de buurt bepaalt jouw huurprijs.

Vergeet zeker niet om te indexeren bij het vastleggen van de huurprijs zodat ze mee evolueert met de stijgende levensduurte. Laat dus de indexatie vastleggen in de huurovereenkomst! Let op, een huurindexatie is niet hetzelfde als een herziening van de huurprijs. Op het einde van elke driejarige periode kan de huurprijs herzien worden. Bij een huurovereenkomst van korte duur mag de huurprijs alleen worden herzien wegens energiebesparende maatregelen.

Tot slot, bij het afsluiten van een huurovereenkomst is een plaatsbeschrijving verplicht. Je doet er goed aan om deze taak ter harte te nemen en de plaatsbeschrijving nauwkeurig op te stellen tot in het kleinste detail. Zo is het makkelijker om eventuele schade vast te stellen en deze te verhalen op de huurder indien nodig.

Wij kennen de marktsituatie en adviseren jou graag een correcte huurprijs. We kunnen je ook helpen bij het opmaken van een plaatsbeschrijving. Neem vrijblijvend contact op!

Volgende week nemen we je mee in de bepaling van een maximaal huurrendement.