Huurindexatie en de relatie met een gunstig energielabel...

BEVRIEZING VAN DE HUURPRIJZEN VAN NIET - ENERGIEZUINIGE WONINGEN:

De inflatie slaat ons om de oren én een mechanisme om een antwoord te bieden op die stijgende levensduurte was voor vele verhuurders een jaarlijkse indexactie van de huurprijs. Echter, met onmiddellijke ingang vaardigde de Vlaamse overheid een nieuwe (tijdelijke) voorwaarde in om deze indexatie toe te passen, zijnde een koppeling aan het energielabel van je huurwoning.

Concreet betekent dit dat voor de huurcontracten van een particuliere woning met energieprestatiecertificaat (EPC) met:

label A+, A, B of C (energiescore: 0 – 300 kWh/m²/jaar), geen beperking van de indexering.
label D (energiescore 300 – 400 kWh/m²/jaar), slechts de helft van de indexering toelaatbaar.
label E of F (energiescore hoger dan 400 kWh/m²/jaar), laat geen indexering meer toe.
Deze beperkingsmaatregel geldt voor huurcontracten die in werking zijn getreden voor 1 oktober 2022 én dit voor de periode van 1 oktober tot 30 september 2023. Deze toepassing geldt op huurcontracten die enerzijds nog onder de federale Woninghuurwet (WHW) vallen of reeds onder het Vlaams Woninghuurdecreet (VWHD). De huurprijs blijft ongewijzigd indien er reeds een indexering werd doorgevoerd voor dit nieuwe decreet in werking trad.

Als de huurwoning niet over een energieprestatiecertificaat beschikt, dan is er helemaal geen mogelijkheid tot indexactie tenzij dit wordt rechtgezet én er alsnog een label A+, A, B of C wordt behaald.

Wanneer de verhuurder het EPC – label optimaliseert of als een energieprestatiecertificaat aangevraagd wordt, dan kan er nog een indexatie plaatsvinden volgens de huidige regels.

Deze ‘tijdelijke’ maatregel loopt tot 30 september 2023, maar het staat buiten kijf dat er voor de periode die volgt, een nieuwe maatregel wordt getroffen om te vermijden dat de huurprijsindexatie na één jaar opnieuw toegepast wordt.

Deze wetgeving is enkel van toepassing op de private woninghuurmarkt. Studentenkamers én handelspanden vallen hier niet onder.

Ben je eigenaar van een huurwoning en wil je hier graag meer informatie over? Contacteer Huys Médard, we helpen je graag verder.