Kustvastgoed, hotter than hot!

DE ZEE IS THUISKOMEN!

Het voorbije jaar werd er terug een stijging van 6,9% opgetekend in het aantal vastgoedtransacties aan onze kust in vergelijking met 2018. De grootste stijgingen vielen te noteren aan de Oostkust, maar Koksijde – Oostduinkerke neemt de 2de plaats in met + 18,2%, terwijl er in Nieuwpoort een lichte terugval werd genoteerd (- 1,1%). Knokke & Oostende zijn traditioneel de gemeenten met de grootste aantal transacties.

De prijs van een appartement aan de kust klopte in 2019 af op een gemiddelde van 275.507 euro, een stijging van 5,5%. In Koksijde is er een status quo met een gemiddelde waardebepaling van 261.062 euro. Voor een appartement op de dijk, betaal je gemiddeld 341.075 euro, een stijging van 4,5% , terwijl in Koksijde – Oostduinkerke de waarde op 275.148 euro ligt.

De kust blijft populair bij kopers van alle leeftijden. De gemiddelde leeftijd is 52 jaar, maar ook het aandeel van de jongere kopers steeg de afgelopen 3 jaar. Zo is 16% van de kopers jonger dan 35 jaar.

Daarnaast zijn er ook 2 opvallende tendensen. Het succes van nieuwbouw die een verdere stijging van de prijzen veroorzaakt. Het aandeel verkochte nieuwbouw bedroeg in 2018 14%, terwijl dit in 2019 al 18% was. Daarnaast speelt het ook het aantal slaapkamers een cruciale rol. Daar merk je een meerkost van 60,8% wanneer je van 1 naar 2 kamers af glijdt, terwijl de meerprijs 48,9% bedraagt wanneer je van 2 naar 3 kamers evolueert.

Net zoals in de rest van het land zorgde de lockdown voor een stevige rem op de vastgoedmarkt aan de kust. Hoe de vastgoedmarkt aan de kust verder zal evolueren is moeilijk te voorspellen. Veel zal afhangen van wat tweedeverblijvers zullen doen: kiezen ze nog meer dan vroeger voor onze Belgische kust of gaan ze op zoek naar iets voor in het buitenland?

In beide gevallen is Huys Médard de perfecte partner!