Meer en meer ouders helpen kinderen bij de aankoop van vastgoed

DE MOGELIJKHEDEN:

Een eerste mogelijkheid is een schenking. Dit kan via een klassieke bank – of handgift zonder notariële weg, maar een geregistreerde schenking is ook een optie! Je kan bovendien in de akte vastleggen waarvoor de schenking moet gebruikt worden. Hou er rekening mee dat, wanneer er meerdere kinderen zijn, de wet in dit geval een gelijke behandeling eist.

Een tweede mogelijkheid is het toestaan van een (renteloze) lening. Sommige ouders zijn bereid om zelf een lening af te sluiten. We spreken hier dan over een persoonlijke lening (zonder waarborg). Zet in deze gevallen wel duidelijke afspraken op papier om discussies te vermijden.

Een andere mogelijkheid is om samen met je kind te gaan lenen. Je wordt op die manier mede – eigenaar van de woning. Je neemt hierbij wel het risico om volledig op te draaien voor de lening. Maak gebruik van de vruchtgebruikconstructie: de ouders kopen het vruchtgebruik van de woning en de kinderen de naakte eigendom.

Een laatste optie is garant staan voor de hypotheek. Hierbij geef jij, als ouder een waarborg aan de bank dat jouw kind zijn/haar schulden correct zal afbetalen. Is dit niet het geval, dan draai jij op voor de hele lening. Daarom is het belangrijk om de borgstelling te beperken tot een deel van je krediet of te beperken in tijd.

Informeer je grondig bij je notaris en je bank over alle mogelijkheden. Ook wij als vastgoedmakelaar helpen je hiermee graag op weg!

Bron: De Tijd (05/11/2020)