Nieuwe vakantieregeling en de impact op het kusttoerisme!

VAKANTIEPLANNING

De wijziging van de vakantieperiodes gaat in september 2022 van start. Volgend jaar vangt de grote vakantie voor Franstalige leerlingen pas op vrijdag 7 juli 2023 aan, terwijl het schooljaar voor de Vlaamse studenten op 30 juni eindigt. Hierdoor zullen de herfst – en de krokusvakantie voor Vlaamse en Franstalige leerlingen niet meer volledig samen vallen. Alleen de kerstvakantie blijft voor iedereen gelijk.

De zomervakantie wordt in 2023 met 2 weken ingekort. Het eerste gevolg voor het nieuwe schooljaar 2022 - 2023 manifesteert zich in het feit dat de schoolbel al op maandag 29 augustus rinkelt aan Waalse kant, terwijl de Vlaamse jeugd op 1 september terug in de rij staat.

Vlaamse Gemeenschap:

Herfstvakantie van vrijdagavond 28 oktober tot en met zondag 6 november 2022

Krokusvakantie van vrijdagavond 17 februari tot en met zondag 26 februari 2023

Franstalige Gemeenschap:

Herfstvakantie van vrijdagavond 21 oktober tot en met zondag 6 november 2022

Krokusvakantie van vrijdagavond 17 februari tot en met zondag 5 maart 2023

De grootste verandering is met de paasvakantie merkbaar. Zo verschuift de paasvakantie met een maand en heeft een vroege of een late Pasen geen invloed meer op de bepaling van de vakantie. Deze komt nu volledig in mei te vallen. Zo kunnen we aan Franstalige kant niet echt meer van een paasvakantie spreken, maar valt eerder van een ‘lente – vakantie’ of naar analogie van Nederland & Duitsland de ‘mei – vakantie’ gesproken te worden. In Frankrijk blijft de paasvakantie écht wel nog een aprilvakantie.

Vlaamse Gemeenschap:

Paasvakantie van vrijdagavond 31 maart tot en met zondag 16 april 2023. (Pasen valt op zondag 9 april 2023)

Franstalige Gemeenschap:

Lente – of meivakantie van vrijdagavond 28 april tot en met zondag 14 mei.

In Brussel hangt het af van in welke taal je onderwezen wordt. Het Duitstalige landsgedeelte valt onder het Franstalig onderwijs.

Eén ding is duidelijk, door het feit dat vakanties niet langer samenvallen, zal er minder vermenging van de taalgemeenschappen zijn tijdens de vakanties. In de paasvakantie zal je bijvoorbeeld de Vlaamse Brusselaar aan de kust zien, terwijl in mei de Franstaligen pas aan de beurt komen. In sommige badplaatsen is de Franstalige Belg de meest gekende bezoeker, hier zal de aanpassing goed voelbaar zijn.

Deze hertekening van de schoolvakanties in ons land heeft een niet te onderschatten impact op het kusttoerisme. De toeristische infrastructuur kan op deze manier optimaler benut worden, alleen wordt het een uitdaging voor de respectievelijke gemeentelijke/stedelijke toeristische diensten om voor één ieder een aanpast toeristisch aanbod/programma te presenteren. Laat staan voor de plaatselijke HORECA waar ze nu al kreunen onder het vinden van beschikbaar personeel voor de verlengde weekends in mei & juni (voor studenten de blok - & examenperiode). Ook wie toeristische logies aanbiedt willen we op de hoogte brengen van deze veranderingen.

De opkomst naar de kust zal meer gespreid verlopen, het toerisme zal minder pieken kennen en zijn evenementenkalender moeten aanpassen. De kustondernemers bereiden zich hier best op voor, maar gelukkig hebben ze een hoog aanpassingsvermogen.

Huys Médard is een vernieuwend & dynamisch verkoop - & verhuurkantoor gevestigd in Oostduinkerke (Koksijde) én actief aan de Westkust. Wij hebben een kalender opgemaakt met alle vakanties voor komende schooljaar 2022 – 2023.

Wie graag de kalender gratis toegestuurd krijgt, zendt een mailtje naar info@huysmedard.be.