Vastgoed in overstromingsgebied, actueler dan ooit!

INFORMATIEPLICHT!

Door de zondvloed in grote delen van ons land is de term ‘overstromingsgevoelig’ brandend actueel. Alleen al in Vlaanderen liggen naar schatting meer dan 200.000 woningen in een overstromingsgevoelig gebied. Dat betekent niet dat bij elke overstroming al deze woningen blank komen te staan. Er is een verschil tussen een ligging in ‘effectief overstromingsgebied’ en in ‘mogelijk overstromingsgebied’.

“Effectief” overstromingsgevoelig gebied betreft de zones die recent onder water stonden of waarvan modellen aantonen dat ze effectief frequenter overstromen.
“Mogelijk” overstromingsgevoelig gebied betreft zones die enkel bij extreme weersomstandigheden of dijkbreuken zullen overstromen.

Iedereen die onroerend goed verkoopt, verhuurt voor meer dan 9 jaar, inbrengt bij een vennootschap, of vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht overdraagt, dient zich te houden aan de informatieplicht. Deze regel geldt zowel voor de eigenaar, de tussenpersoon, de vastgoedmakelaar, als voor de notaris.

In zowat alle publiciteit dient men overstromingsgevoeligheid te vermelden door het voluit te schrijven, of aan de hand van het toegekende symbool. Je kan je hiervoor informeren met de watertoets via www.integraalwaterbeleid.be

Kopen of bouwen in overstromingsgevoelig heeft een invloed op de prijs. Schat de risico’s correct in en neem de juiste voorzorgsmaatregelen. Denk naast de architectuur ook aan hogere verzekeringspremies.

Vallen appartementen op de zeedijk onder overstromingsgevoelig gebied? Neen, onze overheid anticipeert hierop via het ‘Masterplan Kustveiligheid’ om de gevolgen van de 1000 – jarige storm tegen te gaan. Ook de zeespiegelstijging is geen criterium. Wonen aan zee staat niet synoniem voor overstromingsgevoelig gebied.

Laat je goed informeren, wij helpen jou graag verder!