Word ik belast op vastgoed die ik niet gebruik of onderhoud?

De belastingen in een notendop:

Een betaalbare woningmarkt is een uitdaging waar veel lokale besturen aan de Kust mee geconfronteerd worden. Het beschikbare woningenbestand moet optimaal benut worden met oog op de sociale cohesie. In dat kader heeft elke gemeente en/of stad een lokaal woonbeleidsplan met strikte reglementen:

A. Leegstandsheffing:

Wanneer je woning 12 maanden onafgebroken leeg staat, komt het in de leegstandsinventaris terecht. Hierop betaal je een leegstandsheffing die verschilt van gemeente tot gemeente.

Cijfers Westkust + Veurne, aanslagjaren 2020 – 2025:

TYPE

KOKSIJDE

- NIEUWPOORT -

DE PANNE -

VEURNE

1ste JAAR

Kamer

€ 300

€ 300

Woning

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.352

€ 1.250

2de JAAR

Kamer

€ 300

€ 600

Woning

€ 1.500

€ 3.000

(*)

(**)

3de JAAR

Kamer

€ 600

€ 900

Woning

€ 3.000

€ 4.500

4de JAAR

Kamer

€ 600

€ 1.200

Woning

€ 3.000

€ 6.000

5de JAAR

Kamer

€ 900

Woning

€ 4.500

6de JAAR

Kamer

€ 900

Woning

€ 4.500

7de JAAR

Kamer

€ 1.200

Woning

€ 6.000

(*): Belasting wordt verhoogd met € 1.082 per bijkomende nieuwe termijn van 12 maand dat de woning onafgebroken in het register staat met een maximum van € 4.599.

(**): De belasting wordt vanaf het tweede jaar verhoogd met 20 % op het basistarief per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning in het register staat.

B. Krotbelasting:

Je woning staat leeg én het wordt ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Dan kom je op een gewestelijke inventaris met ongeschikte of onbewoonbare woningen terecht en betaal je de fameuze “krotbelasting”.
Vanaf aanslagjaar 2021 komt dit neer op een te indexeren basisbedrag van € 1.100, vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de woning op de lijst voorkomt.

C. Belastingsreglement op de verwaarlozing van woningen & gebouwen:

Een gebouw of woning dat verwaarloosd wordt, kan opgenomen worden in het gemeentelijk register én ook hierop wordt beboet. Zie hier de tarieven voor de gemeente Koksijde over de aanslagjaren 2020 – 2025:

TYPE

KOKSIJDE

1ste JAAR

Kamer

€ 500

Woning

€ 2.500

2de JAAR

Kamer

€ 1.000

Woning

€ 5.000

3de JAAR

Kamer

€ 1.500

Woning

€ 7.500

4de JAAR

Kamer

€ 2.000

Woning

€ 10.000

D. Activeringsheffing van onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels:

Sommige steden en gemeenten hanteren een activeringsheffing om onbebouwde bouwgronden en kavels te laten aansnijden, want bouwgronden zijn schaars én een betonstop staat mooi op de politieke agenda.

In Koksijde is er zo’n heffingenstelsel dat op basis van de oppervlakte berekend wordt, afhankelijk van de ligging van het goed:

Zone A: € 1/m² met een min. van € 500/perceel

Zone B: € 0,50/m² met een min. van € 250/perceel

Zone van de hoogwaterlijn en de middenas van de Koninklijke Baan, Albert I – laan en de Spreeuwenberg.

Jaarlijkse betaling, maar vrijstelling mogelijk indien bijv. bouwplannen, gedurende 5 aanslagjaren.

Hoe kan ik heffingen vermijden?


In enkele gevallen moet je geen heffingen betalen. De voornaamste reden voor een vrijstelling is wanneer het pand je enige woning is en ook werkelijk dienst doet als je hoofdverblijfplaats. Verhuis je of koop je een tweede woning, dan vervalt je vrijstelling. Ook voor renovaties kan je een opschorting aanvragen. Een andere reden tot opschorting is het verkrijgen van een zakelijk recht, denk bijv. aan vruchtgebruik of een recht van opstal,…

De volledige reglementen met opschortingen, schrappingen of vrijstellingen verschillen van gemeente tot gemeente. Huys Médard kan je hierin met raad en daad bijstaan!